Shareables31.05.2020

Is carsharing de oplossing voor stilstaande leaseauto’s


Autodelen als nieuwe standaard

Uit alle onderzoeken lijkt het erop dat thuiswerken iets is wat ook in de toekomst niet meer zal verdwijnen. We zijn er naar een paar maanden duidelijk aan gewend en nog belangrijker, het werkt ook nog eens. Sommige noemen thuiswerken het ‘nieuwe normaal’ al ligt deze term nu wel op het offerblok. Het nieuwe normaal wordt immers normaal. En dat heeft een grote impact op heel veel zaken. Een daarvan is de beroemde ‘auto van de zaak’, deze staat dus nogal eens stil of helemaal stil. En dat kan voor heel wat bedrijven (en voor leasemaatschappijen) gaan zorgen voor problemen.

Overigens wordt de leaseauto hierdoor ook minder aantrekkelijk voor zakelijke rijders. Is dit dan het moment dat we serieus moeten gaan kijken naar modellen voor de deeleconomie waarbij het niet langer om bezit draait.

Hoe zou het zitten met het wagenpark

De grote vraag is hoe het vandaag zit met het wagenpark van een onderneming. Leasecontracten terugdraaien is een kostbare affaire. Duidelijk is dat de mobiliteitsbehoefte van bedrijven sterk zal veranderen, bijvoorbeeld door flexibele arbeidscontracten of duurzaamheidsambities maar ook door verlies van arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd worden leasecontracten nog seeds voor een langere termijn aangegaan en is de administratieve afhandeling van mobiliteit (declaraties, registraties etc.) nog steeds veel te arbeidsintensief.

Dit resulteert in een disbalans tussen de kosten en de baten. Het is dus duidelijk tijd dat we dit anders moeten gaan invullen en dat het misschien wel tijd wordt om juist nu autodelen op eenvoudige wijze mogelijk te maken.

Zakelijke auto’s op abonnementsbasis

Een van de aanbieders die inmiddels hier op heeft ingespeeld is het bedrijf WeGo dat is gestart met het aanbieden van het deelbaar maken van zakelijke auto’s op abonnementsbasis. Voor een vast maandbedrag worden voertuigen voorzien van hard- en software en wordt ook het onderhoud geregeld. Met zakelijk autodelen kunnen voertuigen duurzamer en vooral efficiënter worden ingezet. Zo kunnen bedrijven met minder voertuigen nog steeds voldoen aan de mobiliteitsbehoefte van hun organisatie. Geen stilstaande leaseauto’s, maar juist een veel betere inzetbaarheid van het wagenpark d.m.v. optimaal gebruik van deelauto’s. De bijgeleverde software moet alle relevante kosten inzichtelijk maken.

Wat zijn de voordelen van zakelijk autodelen

Met zakelijk autodelen kunnen voertuigen efficiënter worden ingezet. Doordat er per voertuig meerdere gebruikers zijn, wordt de capaciteit ervan beter benut: niet alleen resulteert dat in een kostenreductie ten aanzien van het wagenpark, ook resulteert het in een lagere CO2 uitstoot en in het vrijkomen van openbare ruimte vanwege de verminderde behoefte aan parkeerplaatsen.

Zakelijk autodelen op abonnementsbasis

Met de autodeeloplossingen worden voertuigen toegankelijk gemaakt voor meerdere gebruikers. Voor een vast maandbedrag worden zakelijke voertuigen voorzien van de inbouw van de benodigde hard- en software en het onderhoud daarvan. Zo kunnen bedrijven van de hierboven genoemde aanbieder al beginnen met het delen van zakelijke voertuigen vanaf een vast bedrag per maand per voertuig. Hierbij zijn alle noodzakelijk kosten inbegrepen om voertuigen eenvoudig deelbaar te maken met een App. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om een abonnement voor twaalf maanden af te sluiten maar ook andere looptijden zijn mogelijk zodat je niet altijd aan lange contracten vast zit.

Zonder een goede beheerderstool werkt het niet

Je kunt in ieder geval niet zonder een goede beheerderstool. Uiteindelijk moeten gebruikers zelf voertuigen kunnen reserveren, openen en sluiten en de reservering inzien en wijzigen. Ook moet je de status van het voertuig kunnen inzien en aangeven. Een fysieke sleuteloverdracht is niet meer nodig. De beheertool geeft inzicht in de gegevens van gebruikers, voertuigen, reserveringen en ritten, zodat er gemakkelijk kan worden bepaald door wie en wanneer de voertuigen kunnen worden gereserveerd. Daarnaast kan de beheerder de nodige rapportages inzien en uitdraaien.

Sta je op het punt een leaseauto aan te schaffen dan kan dit het moment zijn om serieus een te kijken naar de mogelijkheden die er zijn met een deelauto. Verplaats je in de nieuwe situatie, je zult inzien dat er heel wat voordelen zijn voor het delen van je auto. Ook het einde van bezit zal hierin een belangrijke rol gaan krijgen. Wordt zeker vervolgd.

Redactie Carrepublic

De redactie van Carrepublic schrijft dagelijks over nieuws uit de automotive industrie. Volg ons ook via Twitter, Facebook en Instagram.